Vyberte stránku

Služby

t

CO

Zaměřujeme se na vytvoření energetického a environmentálního designu řešené lokality s podporou komunitního stylu života v ní. To obsahuje modernizaci energetiky na decentrální, celoplošnou zádrž vody v krajině pro zachování malého vodního cyklu a budování zimních aktivit a jejich dostupnosti. Našimi projekty tak jsou inovativní řešení výstavby a modernizace budov, veřejných osvětlení, sportovišť aj. objektů až po zavedení komunitní energetiky po technické, ekonomické a právní stránce.

PRO KOHO

Našimi klienty jsou převážně venkovská sídla. V nich pak pracujeme zejména pro obce a podniky.

JAK

Na základě dlouholetých zkušeností uplatňujeme vlastní postup pro analýzu prostředí. Na základě zjištění pak vytváříme ideu řešení a po projednání s klientem stanovujeme další postup. Zásadním předpokladem úspěchu projektů je změna myšlení investora. Důraz klademe především na kvalitní přípravu projektů s uplatněním inovativních postupů a řešení se zajištěním udržitelného profinancování. To v důsledku usnadňuje a zrychluje pozdější realizaci a minimalizuje provozní náklady investice v jejím životním cyklu.. Celý proces řízení projektu pak klientovi zajistíme službou projektového managementu.

CO TAKÉ UMÍME:

 • Místní energetická koncepce
 • Zavedení energetického managementu
 • Studie proveditelnosti navrhovaných investic
 • LCA – hodnocení environmentálního dopadu v životním cyklu investice
 • LCC – hodnocení nákladů v životním cyklu investice
 • SbToolCZ – komplexní hodnocení kvality budov
 • ESG – dopad fungování organizace
 • Měření uhlíkové stopy – dle standardů protokolu GHG
 • Výpočet emisí skleníkových plynů
 • UpGreen – Inovativní služba k řešení zeleně v sídle
 • Tepelná zranitelnost intravilánu sídel

 

Tyto služby jsou součastí našeho projektu
Energeticky úsporná obec